Skip to content

Ano ang pinagkakaiba ng Life Insurance at Health Insurance?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

May mga pangunahing pagkakaiba ang life insurance at health insurance patungkol sa tulong pinansyal na naibibigay at ang taong makakakuha ng benepisyo.


Ang life insurance ay maaaring gamiting tulong o pamana sa mga mahal sa buhay. Ang pinansyal na benepisyo (salapi o proceeds) ay matatanggap ng benepisyaryong itinalaga ng may-ari o kaya naman ay mapupunta sa kanyang estate.


Ang health insurance naman ay kung saan sagot ng mga health insurance providers ang mga bayaring medikal. Kumpara sa life insurance, ang taong makakakuha ng benepisyo sa health insurance ay ang may-ari.


Basahin ang buong public service column ni Atty. Martin Loon sa Abante News.

About Cocolife

Founded on March 20, 1978, Cocolife has since become the country’s number one Filipino-owned stock life insurance company. It has also made its mark in the industry by carving an unimpeachable position as the number one Group Insurance Provider.

Recent Posts

Follow Us

Sign up for our Newsletter

Get the latest news, updates and promos when you sign up

  Share:

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Email

  You May Also Like

  Login or Create an account as